Rubriky: Blog | Klasická fotografie | Cestopisy | Gimp | Modeling


Změna velikosti obrázku

14.4.2006 19:06 | Rubrika: Gimp

Na úvod bude možná dobré si objasnit základní pojmy, které se často s velikostí fotografií spojují. Palce, centimetry a milimetry jsou dobré pro měření obrázků na papíře. Digitální obrázek ale není fyzický objekt a žádnou délku v centimetrech nemá. Pokud někdo hovoří o velikosti digitálního obrázku v centimetrech, říká tím buď „předloha, kterou jsem naskenoval, byla tak a tak veliká", nebo „kdybych tenhle obrázek vytisknul, byl by tak a tak veliký". Pokud přesně nevíme, jak obrázek naskenoval nebo jak by ho vytisknul, neřekne nám to o velikosti digitálního obrázku (t.j. o počtu pixelů) zhola nic. Budeme-li se držet rozměrů obrázků v pixelech, pak tento problém mít nebudeme.

dpi (dots per inch)

dpi (dots per inch) - je dalším pojmem, se kterým se budeme v souvislosti s digitální fotografií a nejen s ní setkávat často. Určitě na něj narazíte i při skenování papírových předloh či skenování filmů atd. Jak jsme si již řekli, pixel je jednotka bezrozměrná a abychom se dobrali nějaké plošné míře, musíme pixel vztáhnout k určité reálné míře...a tím se dostáváme k rozlišení zpracovatelských zařízení - tiskáren, minilabů, které produkují papírové fotografie.

Jednotka dpi znamená počet bodů na 1 palec délky (2,54 cm). Jde o údaj, který říká, kolik obrazových bodů (pixelů) je zařízení schopné umístit na délku 2,54 cm. Takže digitální minilab s rozlišením 300 dpi je schopen na 1 palec umístit 300 bodů, inkoustová tiskárna tisknoucí v rozlišení 150 dpi na stejnou délku bodů jen 150 atd.

Změna velikosti fotografie (převzorkování)

Např. pokud budeme chtít fotografii vyfocenou v rozlišení 5 MPix....tedy o velikost 2560×1920 pixelů umístit na www stránky, je toto rozlišení zbytečně veliké a z uživatelského hlediska i zcela nevhodné. Současný standard (2005) pro rozlišení na monitorech a LCD panelech je zhruba 1024×768 pixelů. U větších fotografií je nutno rolovat oběma směry, abychom si mohli fotografii prohlédnout celou. Proto nám zcela postačí pro elektronickou formu prezentace takové rozlišení, aby se fotografie na monitoru zobrazila celá v přiměřené velikosti např. 700×525 pixelů.

Fotografii máme otevřenou v programu Gimp, a chtěli bychom ji zmenšit - fyzicky zmenšit počet obrazových bodů (pixelů). K tomuto využijeme příkazů OBRÁZEK -> VELIKOST OBRÁZKU. Zobrazí se nám následující dialogové okno:

převzorkování

V horní části okna je dialog „Velikost obrázku", zde stačí zadat pouze jeden z parametrů Šířka nebo Výška a druhý rozměr se automaticky dopočítá, aby zůstal zachován poměr stran a fotografie se tak nedeformovala. K tomu ovšem musí být symbol řetězu napravo od těchto políček spojený, pokud není, stačí na něj kliknout levým tlačítkem myši. Při rozpojeném řetězu lze zadávat oba rozměry libovolně - bude se měnit poměr stran.

Zapíšeme tedy do políčka „Šířka" např. hodnotu 700 a klikneme levým tlačítkem myši do políčka „Výška" a automaticky se nám objeví tento druhý rozměr.

Ještě před tím, než spustíme samotné převzorkování, je nutné nastavit jaká metoda bude pro změnu počtu pixelů použita. K tomu slouží rozbalovací seznam „Interpolace". Vybírat můžeme ze tří možných způsobů, přičemž nejkvalitnější, kterou rozhodně doporučuji používat vždy je kubická (nejlepší). Samotnou změnu velikosti potvrdíme tlačítkem ŠKÁLOVAT.

To jsme si ukázali, jak zmenšit obrázek např. pro svoje www stránky. Stejným postupem bychom postupovali, pokud bychom naopak potřebovali fotografii zvětšit (fyzicky zvýšit počet pixelů). Pouze u zvětšování dochází z důvodu dopočítávání chybějících pixelů ke ztrátě kvality (rozpad obrazu). Proto, pokud budete fotografie hodně zvětšovat, doporučuji postupovat v několika krocích a obraz vždy zvětšit o cca 10% a přiměřeně doostřit (o doostřování si povíme v dalším článku) až se dostaneme na finální velikost.

Uložení a optimalizace fotografie

Když jsou všechny úpravy hotové, budete chtít pravděpodobně výslednou fotografii uložit. Jen krátká odbočka - vždy ukládejte kopii fotografie a originál si ponechte v původní podobě na disku!!! Vybereme z příkazové lišty pracovního okna postupně příkazy: SOUBOR -> ULOŽIT JAKO. Zobrazí se dialogové okno:

uložení

Pokud nevidíte pole se seznamem disků a adresáři nebo s nabídkou možných formátů pro uložení, rozbalte si je pomocí znaménka „+" vedle příkazů „Procházet jiné adresáře" a „Zvolte typ souboru (podle Přípony)". Postup pro uložení je již snadný. V horním políčku „Název" zadáme název souboru, zvolíme poklepáním disk (horní levé okno) a v horním prostředním okně se proklikáme až do cílového adresáře, kam budeme fotografii ukládat. Ve spodním okně pak vybereme v jakém formátu budeme soubor ukládat - nejčastěji Obrázek JPEG. Vše potvrdíme tlačítkem ULOŽIT.

Nastavení komprese

Těsně před uložením je ještě potřeba pro formát JPEG (JPG) nastavit kompresi.komprese Abychom měli lepší přehled o výsledné velikosti souboru, doporučuji zaškrtnout položku „Zobrazit náhled v okně obrázku". Když nyní budeme posouvat jezdcem u položky „Kvalita", bude se nám pod ním zobrazovat výsledná velikost souboru. Čím vyšší kvalita (nižší komprese) tím větší výsledný soubor a naopak. Vše opět potvrdíme tlačítkem BUDIŽ.

 

 

 

Přečteno: 18807x


Gimp - tutoriály

Praktické tutoriály a návody pro open source bitmapový editor Gimp (alternativa ke komerčnímu Adobe Photoshop).

Modeling

Nabídka modelingového focení (portrét, glamour, akt - výhradně černobílá fotografie).
Spolupráce formou TFP.