Rubriky: Blog | Klasická fotografie | Cestopisy | Gimp | Modeling


Chyby negativního procesu

15. března 2008 09:49 | Rubrika: bw-fotografie
Kategorie: ,

 1. film je zcela čistý bez kresby
  - film nebyl exponován (zapomenutá kryxtka, porucha závěrky); vyjímečně velmi slně podexponovaný film; film byl dříve ustálen než vyvolán
  - nelze napravit, ale lez se pokusit zachránit fyzikálním vyvoláním!
 2. negativ je celý černý s čirými okraji
  vadná závěrka
  - nelze napravit; dát přístroj do opravy!
 3. negativ je celý černý s černými okraji
  - film byl osvětlen před vyvoláním
  - nelze napravit
 4. negativ je celkově šedý s čirými okraji
  - silně přeexponováno a nedovyvoláno
  - vyjímečně se lze pokusit zachránit rehalogenizací
 5. negativ je celkově šedý s šedými okraji při normálním vyvolání
  - velmi prošlý materiál; špatné zatemnění při zakládání filmu; příliš teplá vývojka s malým obsahem bromidu draselného
  - lze zkusit opatrně zeslabit zředěným Farmerovým zeslabovačem
 6. negativ je málo krytý, stíny průhledné a bez kresby
  - silně podexponováno
  - zkusit zvětšovat na ultratvrdý papír; lépe vyhodit
 7. negativ je málo krytý, ale stíny jsou prokreslené
  - nedovyvoláno; příp. studená nebo vyčerpaná vývojka
  - zvětšovat na tvrdý papír; vyjímečně lze zkusit zesílit
 8. negativ je velmi krytý i ve stínech
  - silně přeexponováno
  - zvětšovat na tvrdý papír; příp. zeslabit Farmerovým zeslabovačem
 9. negativ je velmi krytý, světla jsou překrytá, ale ve stínech dobrý
  - převyvoláno; příp. příliš teplá nebo koncentrovaná vývojka (vysoké pH)
  - zvětšovat na měkký papír, příp. zeslabit manganistanovým zeslabovačem
 10. rohy negativního políčka jsou světlejší nebo úplně bez kresby
  - tzv. vinětace způsobená nevhodným filtrem nebo sluneční clonou
  - lze zvětšovat pouze výřezy; používat předepsané filtry a sluneční clonu!
 11. část negativu není krytá, dělící přechod je poměrně neostrý
  - před snímacím objektivem byla nějaká překážka (ruka, popruh atd.)
  - lze zvětšovat pouze výřezy
 12. část negativu není krytá, dělící přechod je poměrně ostrý
  - obvykle útržek krycího papíru nebo filmu v obrazovém poli
  - lze zvětšovat pouze výřezy; vyčistit přístroj
 13. větší čirá nebo šedivá nejasně ohraničená místa, nerovný povrch vrstvy
  - slepení ještě nenamočeného filmu při nesprávném zavedení do spirály vývojnice
  - nelze napravit; řádně nacvičit zavádění filmu do spirály!
 14. negativ má černé okraje
  - citlivý materiál je příliš starý nebo přišel do styku se škodlivými výpary
  - lze zvětšovat pouze výřezy
 15. negativ je podél okrajů tmavější než uprostřed
  - nedostatečný pohyb filmu ve vývojce
  - lze zvětšovat pouze výřezy, někdy lze srovnat nadržením při zvětšování
 16. nepravidelný závoj při okrajích filmu
  - film byl zakládán nebo vyjímán na přímém slunečním světle
  - lze zvětšovat pouze výřezy
 17. nepravidelný závoj jako šmouhy
  - špatné těsnění kazety nebo zámku štěrbinové závěrky (film je osvětlován při přetáčení)
  - nelze napravit; dát přístroj opravit!
 18. směrem od perforace jdou světlejší nebo tmavší pruhy
  - nedostatečný pohyb kinofilmu ve vývojce
  - nelze napravit
 19. světlejší úzký pruh po jedné podélníkové straně filmu
  - vývojnice nedostatečně naplněná vývojkou
  - lze zvětšovat pouze výřezy
 20. negativ se místy mění v pozitiv
  - osvětleno během vyvolávání (Sabattierův jev)
  - nelze napravit; někdy lez použít jako tvůrčí záměr
 21. paprskovité černé obrazce, které se na filmu opakují
  - přístroj není světlotěsný
  - případně lze zvětšovat pouze výřezy; dát přístroj opravit!
 22. tmavé kroužky nebo obloučky na snímcích proti světlu
  - tzv. halace způsobená přímým protisvětlem, dopadajícím do objektivu
  - nelze napravit; používat sluneční clonu a objektivy )filtry) s MC vrstvou!
 23. tmavé malé obloučky nebo čárky na negativech bez protisvětel
  - ohnutý nebo prolomený film při špatném zavádění do spirály vývojnice
  - někdy lze napravit pracnou pozitivní retuší
 24. tmavé kroužky nebo čísla na některých negativech svitkového filmu
  - okénko na zadní straně starého přístroje pro posun materiálu není světlotěsné pro moderní vysoce citlivé materiály
  - případně lze zvětšovat poue výřezy; přelepit okénko černou páskou a přetáčet materiál pouze v přítmí!
 25. černé nepravidelné tečky na negativech
  - krystalky nerozpuštěných chemikálií ve vývojce
  - případně lze odstranit pozitivní retuší
 26. průhledné nebo světlejší body a skvrnky různých tvarů, ostře ohraničené
  - nedostatečně rozpuštěný ustalovač nebo film postříkaný přerušovací lázní nebo ustalovačem těsně před vyvoláním
  - nelze napravit, případně lze zvětšovat pouze výřezy
 27. jemné průhledné body
  - prach usazený na citlivé vrstvě
  - pracná pozitivní retuš - lépe vyhodit; vyfoukat vnitřek přístroje!
 28. tmavé body, čárky nebo vlásky
  - nečistota usazená na filmu během sušení
  - negativ rozmočit, pod vodou očistit smotkem vaty, dát do smáčedla a znovu sušit!
 29. malé kruhové světlé až průhledné skrvnky
  - bublinky vzduchu při ponoření do vývojky ulpěly na citlivé vrstvě
  - nelze napravit; po naplnění vývojnice vývojkou je nutné ji několikrát překlopit!
 30. nevyvolaný nebo neustálený konec nebo začátek filmového pásu
  - při současném vyvolávání dvou svitků 120 za sebou se filmy překryly a slepily
  - nelze napravit
 31. jasně oddělené více a méně kryté plochy negativu
  - málo vývojky ve vývojnici nebo vývojka nalévaná nikoli najednou
  - nelze napravit
 32. negativ je nestejnoměrně krytý, tzv. mramorování
  - vývojka v klidu nebo příliš vyčerpaná
  - nelze napravit; při vyvolávání je nutné každou minutu vývojnici překlápět!
 33. citlivá vrstva má vrásčitou strukturu, tzv. retikulace
  - příliš teplá nebo zásaditá vývojka; velké rozdíly v teplotě lázní a prací vody
  - nelze napravit
 34. citlivá vrstva poškozená; zvlněná nebo její části scházejí
  - příliš teplá některá lázeň nebo prací voda (obvykle omylem práno v teplé vodě z kohoutku)
  - nelze napravit
 35. podélné rovnoběžné tenké čáry, tzv. „telegrafní dráty"
  - film odřený v přístroji o zrnka prachu nebo špatná kazeta při zakládání z kinofilmu
  - nelze napravit; vyčistit přístroj a použitou kazetu vyhodit!
 36. jemné černé větvičkovité čárky v obraze
  - stopy po elektrických výbojích při rychlém převíjení (objevuje se zejména v létě)
  - nelze napravit; při zakládání kazat kinofilmu z metráže v předbouřkovém počasí použít antistatickou utěrku!
 37. negativ je v průhledu růžový a v pohledu žlutý (dichroitický závoj)
  - nedokonale ustáleno nebo vyčerpaná vývojka či málo kyselý ustalovač; dlouho vyvoláváno
  - pořádně ustálit a zkusit odstanit v čistící lázni s manganistanem draselným
 38. žlutohnědý až hnědý závoj
  - vyčerpaná vývojka nebo znečištěná ustalovačem
  - zkusit odstranit v čistící lázni pro negativy
 39. negativ je mléčně zakalen
  - krátké ustalování
  - rychle ponořit do čerstvého ustalovače
 40. negativ má drsný povrch
  - příliš tvrdá prací voda
  - vykoupat v octu, ředěném 1 + 3 a pod vodou vyčistit
 41. film má modrozelený nebo načervenalý nádech
  - neúplně odstaněná izolární vrstva (málo kyselý ustalovač)
  - slabé celkové zabarvení nevadí; příp. odstanit vypráním ve vodě s přísadou několika kapek kyseliny chlorovodíkové
 42. světlé nebo tmavé otisky prstů v citlivé vrstvě
  - citlivá vrstva byla ohmatána vlhkými prsty při zavádění do spirály vývojnice
  - nelze napravit
 43. průhledné skvrny na lesklé straně usušeného filmu
  - nebylo použito smáčedlo
  - nerozstříhaný film znovu rozmočit, vyprat, dát do smáčedla a usušit; vyčistit smotkem vaty
 44. mléčné skvrny na lesklé straně usušeného filmu
  - příliš mnoho smáčedla v lázni
  - znovu rozmočit a vyprat (smáčedlo se ředí vodou 1 + 200)
 45. paprskovité hvězdice ve vrstvě usušeného filmu jakoby vlhké
  - špatně vypráno a ve vrstvě zůstaly zbytky ustalovače
  - okamžitě znovu pořádně vyprat (při definitivním uschnutí se citlivá vrstva potrhá)
 46. suchý negativ byl omylem postříkán vodou na staně citlivé vrstvy
  - okamžitě namočit, vyprat a dát sušit (uschnutím kapek na jinak suché citlivé vrstvě by byl negativ zničen)
 47. barevný závoj u dlouho uložených negativů
  - oxidace
  - lze odstranit opatrným potíráním smotkem vaty namočeném do čistého lihu
 48. u svitkového filmu se vyvolávají čísla z krycího pásu
  - tzv. Russelův jev
  - nelze napravit, chyba výroby, materiál lze reklamovat
 49. nestejnoměrný povrch citlivé vrstvy, kolmé tmavé čáry, prázdná chybějící místa bez tmavšího ohraničení
  - okrajově nedolitý materiál
  - vada výroby, lze reklamovat; při menších kazech pozitivní retuš
 50. světlejší čáry či místa s tmavším ohraničením; vrstva má nejednotný povrch
  - poškrábání obvykle během praní filmu bez spirály nebo při sušení
  - případná pozitivní retuš

Lázeň k odstranění žlutého závoje

(doba působení cca 5 min.):

thiomočovina 20g
citronová kyselina bezvodá 10g
dodehydrát síranu draselno-chromitého 20g
voda do 1000 ml

Lázeň k odstranění dichroitického závoje

(doba působení cca 1 min.):

manganistan draselný 1g voda do 1000 ml

V obou případech negativ poté opláchnout a ponořit na 2 - 4 min. do čistící lázně FB3 = 50g disiřičitanu draselného v 1000 ml vody.

Přečteno: 13132x

Komentář

 
Nejdříve zvolte "Náhled" a až ve druhém kroku odešlete Váš komentář!

Formátování příspěvku pomocí Textile:

_kurzíva_
*tučné*

Odkaz:
"link text":http://link.com/

Obrázek:
!http://image.url!

Gimp - tutoriály

Praktické tutoriály a návody pro open source bitmapový editor Gimp (alternativa ke komerčnímu Adobe Photoshop).

Modeling

Nabídka modelingového focení v Plzni (portrét, glamour, akt - výhradně černobílá fotografie).
Spolupráce formou TFP.