Rubriky: Blog | Klasická fotografie | Cestopisy | Gimp | Modeling


Histogram, úrovně

14. dubna 2006 19:00 | Rubrika: Gimp
Kategorie: ,

Co lze vyčíst z histogramu?

Histogram otevřeme v prostředí programu Gimp pomocí příkazů DIALOGY -> HISTOGRAM z příkazové lišty pracovního okna.

histogram

Histogram je graf, který zobrazuje množství odstínů v obraze, převedených na škálu 255 odstínů šedé. Histogram tedy ignoruje veškeré barevné informace (pokud je zvolen kanál „Jas"), ale dává poměrně jasnou informaci o celkové tonalitě fotografie.
Na vodorovné ose X je škála jasů od černé do bílé (vlevo je černá, napravo bílá, uprostřed středně šedá). Svislá osa Y na obou stranách znázorňuje počet bodů, resp. velikost plochy, které mají takovou úroveň jasu, která je na ose X. Hodnoty na ose Y se mění dle maximální hodnoty. Histogram je tedy množina určitého počtu čar vedených od vodorovné osy vzhůru.

K čemu je tedy histogram dobrý?

Jednak nám dává přehled o tom, které jasy na fotografii převládají, jestli světlejší nebo tmavší. Ale hlavně z něj lze vyčíst, jestli jsou jasy rozloženy v plném rozsahu, to jest od černé po bílou.
Pokud fotografie neobsahuje vůbec žádné čistě černé a bílé pixely, je na pohled šedivá a nevypadá dobře (až na zcela zanedbatelné procento výjimek, kdy je šedivost záměrem).

histogram 1Na tomto obrázku je vidět, že úplně chybí jak bílá tak i další světlejší odstíny - histogram končí brzo a není až k pravému okraji. Při fotografování by tento nedostatek šel odstranit tím, že bychom např. nastavili korekci expozice do plusových hodnot tedy např. +1EV

 

histogram 2Na tomto obrázku je naopak vidět, že úplně chybí černá i další tmavší odstíny - histogram začíná daleko a ne u levého okraje. Při fotografování by tento nedostatek šel odstranit tím, že bychom např. nastavili korekci expozice do mínusových hodnot tedy např. -1EV

Jak tento nedostatek napravit, pokud už máme fotografie takto vyfocené a nelze je pořídit znova? Řešením jsou úrovně, které tento nedostatek dokáží částečně elimovat a slouží i ke korektnímu celkovému zesvětlení nebo ztmavení fotografie.

Úrovně

Dialogové okno pro práci s úrovněmi otevřeme příkazy NÁSTROJE -> NÁSTROJE BAREV -> ÚROVNĚ

úrovně

Opět zde vidíme nám již známý histogram a rozložení jasů na fotografii. Náprava špatné expozice je velice snadná. Na konkrétním obrázku je vidět, že chybí černá a tmavší odstíny. Šipkou je u levého okraje naznačen černý jezdec, kterého uchopíme levým tlačítkem myši a přesuneme jej tažením doprava na začátek grafu (zelená šipka) a potvrdíme tlačítkem BUDIŽ.

Tím nastavíme černý bod a rozložení jasů tak bude v plném rozsahu. Bohužel tímto postupem nám z fotografie vypadnou určité odstíny. Proto je výhodnější nápravu provést hned při fotografování. Stejným způsobem bychom napravili i absenci bílé - bílého jezdcem u pravého okraje bychom posunuli směrem doleva na konec grafu.

Zesvětlení nebo ztmavení fotografie

Někdy budeme potřebovat fotografie celkově zesvětlit nebo ztmavit. Vřele nedoporučuji používat příkazů NÁSTROJE -> NÁSTROJE BAREV -> JAS-KONTRAST. V tomto dialogu byste sice fotografii ztmavili či zesvětlili, ale současně s tím byste si posunuli i začátek nebo konec histogramu a fotografie by tak neobsahovala bílé nebo černé body. Pro lepší pochopení o čem mluvím, si to můžete vyzkoušet. Otevřete si dialog pomocí příkazů výše, jezdcem pro jas si fotografii upravte, potvrďte tlačítek BUDIŽ a nyní si zkontrolujte histogram.

Jak správně upravit jas fotografie?

Řešením jsou opět úrovně a konkrétně prostřední jezdec, se kterým jsme ještě nepracovali. Ten právě slouží k celkovému zesvětlení nebo ztmavení fotografie a bílý a černý bod přitom zůstanou zachovány. Uchopíme levým tlačítkem myši prostředního jezdce a tažení jedeme k jednomu kraji histogramu a fotografie se nám buď bude zesvětlovat či ztmavovat.

Toto jsou základní úpravy, které bychom měli provádět s každou fotografií - zkontrolovat histogram, upravit černý a bílý bod a případně i celkový jas fotografie. Pokud tyto úpravy nebudeme provádět nebo pomocí špatných příkazů, nikdy nebudou naše fotografie vypadat dobře, budou zašedlé bez „šťávy".

Přečteno: 11421x

Komentář

 
Nejdříve zvolte "Náhled" a až ve druhém kroku odešlete Váš komentář!

Formátování příspěvku pomocí Textile:

_kurzíva_
*tučné*

Odkaz:
"link text":http://link.com/

Obrázek:
!http://image.url!

Gimp - tutoriály

Praktické tutoriály a návody pro open source bitmapový editor Gimp (alternativa ke komerčnímu Adobe Photoshop).

Modeling

Nabídka modelingového focení v Plzni (portrét, glamour, akt - výhradně černobílá fotografie).
Spolupráce formou TFP.