Rubriky: Blog | Klasická fotografie | Cestopisy | Gimp | Modeling


Zjemnění portrétu v Gimpu

10. června 2016 11:27 | Rubrika: Gimp
Kategorie: ,

Kromě samotné retuše nedostatků v pleti, se ještě poměrně často provádí zjemnění portrétů. Výsledná fotografie pak působí "měkčím" dojmem a hodí se pro romantičtěji laděné fotografie.

 1. Nejprve proveďte základní retuš nedostatků pleti viz předchozí tutoriál. 
 2. Vytvořte duplikát k aktuální vrstvě tlačítkem v paletce vrstev nebo příkazy VRSTVA --> DUPLIKOVAT VRSTVU (CTRL+SHIFT+D).
 3. V paletce vrstev pomocí symbolu "očička" skryjte horní vrstvu a klepnutím aktivujte prostřední vrstvu.
 4. Pro prostřední vrstvu nastavte Režim prolnutí na Ztmavování
 5. Prostřední vrstvu rozostřete příkazy FILTRY --> ROZMAZAT --> GAUSOVSKÉ ROZOSTŘENÍ. V dialogovém okně zadejte jako parametry pro rozostření hodnotu cca 40 pro vodorovný i svislý směr a potrďte nastavení tlačítkem BUDIŽ.
 6. Nyní v paletce vrstev nastavte pro aktivní prostřední vrstvu hodnotu Krytí na cca 40.
 7. Prostřední vrstvu skryjte pomocí symbola "oka". Klepnutím aktivujte horní vrstvu a pomocí "očička" ji zviditelněte.
 8. V paletce vrstev nastavte pro horní vrstvu Režim prolnutí na Zesvětlování.
 9. Horní vrstvu rozostřete příkazy FILTRY --> ROZMAZAT --> GAUSOVSKÉ ROZOSTŘENÍ. V dialogovém okně zadejte jako parametry pro rozostření hodnotu cca 60 pro vodorovný i svislý směr a potrďte nastavení tlačítkem BUDIŽ.
 10. V paletce vrstev zviditelněte prostřední i horní vrstvu a naopak okem skryjte spodní vrstvu s pozadím. Aktivní ponechte horní vrstvu. 
 11. Slučte viditelné vrstvy VRSTVA --> SLOUČIT DOLŮ a zviditelněte okem zpět spodní vrstvu s pozadím.
 12. Pro horní sloučenou vrstvu nastvate Režim krytí na hodnotu cca 40.
   
 13. Nyní je potřeba zobrazit zřetelně klíčová místa každého portrétního snímku - rty, oči, obočí, řasy, vlasy a oblečení. 
 14. K aktivní horní vrstvě přidejte masku vrstvy VRSTVA --> MASKA --> PŘIDAT MASKU VRSTVY
  V následujícím dialogovém okně nechte volbu jak je: Inicializovat masku vrstvy na - Bílá (úplné krytí) a potvrďte jej tlačítkem Přidat.
 15. Nastavte barvu popředí na černou (horní barevný obdélník v panelu nástrojů), klepnutím aktivujte nástroj Štětec (P) - nastavte příslušnou tvrdost (měký okraj štětce) a průměr (velikost) nástroje a přemalujte místa, která by měla být výrazná. 

TIP: Hodnotou Krytí horní vrstvy můžete regulovat sílu zjemnění.

Přečteno: 2728x

Komentář

 
Nejdříve zvolte "Náhled" a až ve druhém kroku odešlete Váš komentář!

Formátování příspěvku pomocí Textile:

_kurzíva_
*tučné*

Odkaz:
"link text":http://link.com/

Obrázek:
!http://image.url!

Gimp - tutoriály

Praktické tutoriály a návody pro open source bitmapový editor Gimp (alternativa ke komerčnímu Adobe Photoshop).

Modeling

Nabídka modelingového focení v Plzni (portrét, glamour, akt - výhradně černobílá fotografie).
Spolupráce formou TFP.